Novým prvkem v české síti péče o duševní zdraví, zejména v oblasti užívání drog a závislostí, je recovery koučování.

Recovery koučové jsou ve svém základu peer pracovníci. Jsou to lidé, kteří mají zkušenost se zotavením svým nebo svého blízkého a můžeme tedy s klidem říct, že pro ty, kteří také procházejí zotavením, fungují jako peer pracovníci. Z peer pracovníka se ale člověk recovery koučem stává tím, že se (systematicky) učí pracovat se svou zkušeností. Učí se jí používat tak, aby mohl co nejlépe pomoci ostatním lidem v podobné situaci. A v základních principech se hlásí ke koučování, jak ho známe odjinud. Například v tom, že se zaměřuje na rozvoj silných stránek, rozvíjí potenciál člověka, věří v jeho vlastní schopnosti, anebo že spíše povzbuzuje než radí. (text Pavel Nepustil, https://www.zotavenibrno.cz)

Jsem absolventkou prvního běhu výcviku v Recovery koučování, využívám své žité zkušenosti partnerky člověka, který se potýká se závislostmi.