NABÍZÍM:

 • Komunikaci s úsměvem
 • Celostní přístup k životu, zaměřený na vztahy+zdraví+peníze
 • Přemýšlení v souvislostech
 • Zaměření na Vaše konkrétní potřeby
 • Dodržování toho, co si sjednáme
HJ3_vysoká kvalita

UMÍM

 • Být konzultantem, koučem, lektorem, projektovým manažerem, blízkým člověkem – a také tyto role vhodně přizpůsobovat.
 • Skládat různé úhly pohledu, hledat souvislosti a řešení.
 • Propojovat logiku s intuicí, spojovat myšlení s prožíváním.
 • Mlčet, mluvit i naslouchat. Česky a anglicky.
 • Plánovat, organizovat, koordinovat, vést, rozhodovat.  

Koučování, poradenství, konzultace a terapie v oblastech: vztahy, osobní rozvoj, závislosti

 • Individuální setkávání: osobně, přes skype, telefonicky
 • Párové/rodinné setkávání: osobně, přes skype, telefonicky
 • Skupinové setkávání: přes skype

Moje specifické zaměření je na zotavování blízkých vztahů, jejich zklidňování a zlepšování. Obvykle používám kombinaci koučování, poradenství, konzultace a terapie, dle dohody s klientem a intuice v konkrétní situaci. Při rodinných setkáváních často také využívám spolupracujících kolegů, takže můžeme u setkání být dva. U závislostí využívám nejvíc techniku recovery koučování, založenou na koučovacích principech společně s využíváním vlastních žitých zkušeností, při rodinných setkávání techniky otevřeného dialogu. Při terapii využívám zejména dialogické přístupy, terapie zaměřené na řešení a metodu TKDM. Skupinové setkávání je ve formátu otevřené svépomocné skupiny.

Ceny:

 • individuální setkání 50 min: 900 Kč;  75 min: 1.300 Kč
 • párové/rodinné setkání 75 min: 1.300 Kč / 2.300 Kč jsme-li dva
 • skype skupina zaměřená na vztahy: bezplatně, další informace na dotaz
 • v případě finanční tísně cena dohodou dle možností

Konzultace a zprostředkování pro uchování hodnoty peněz: zlato a další cenné kovy, drahé kameny, šperky, hodinky Cuervo y Sobrinos

 • Individuální konzultace: osobně, přes skype, zoom, telefonicky
 • Informační semináře a webináře:  osobně, přes skype, zoom

Jsem komoditní specialista ve společnosti ATT Investments (akreditace MŠMT). Moje specifické zaměření je na  diverzifikaci majetku s cílem uchování hodnoty peněz i v nejistých obdobích, investování i do toho, co můžete držet v ruce, mít přímo ve své správě. Běžně jsme zvyklí na finanční produkty (spoření stavební a jiná, pojištění penzijní a životní) i nemovitosti. Fyzické komodity, jako je investiční zlato, mince, hodinky a související produkty teprve v Česku i na Slovensku objevujeme… Jsou dostupné i pro běžně vydělávající lidi, využitelné i jako dárky a pro radost. I průběžně spořit se dá do zlata a dalších kovů. Ráda s Vám nasdílím své znalosti i praktické zkušenosti.

Ceny:

 • individuální konzultace: první konzultace do 20 minut a při zprostředkování obchodu bezplatně, jinak 1.200 Kč/hod.
 • informační semináře a webináře: individuálně dohodou

Konzultace systému testů a doplňků stravy značky Zinzino: nastartujme si zdraví podle testů mastných kyselin omega-3, 6, 9

 • Individuální konzultace: osobně, přes skype, zoom, telefonicky
 • Informační semináře a webináře:  osobně, přes skype, zoom

Jsem konzultant ve společnosti Zinzino. Skandinávský systém Zinzino je založený na cíleném doplňování naší stravy o potřebné doplňky. Pokud možno souběžně s vhodnou změnou stravovacích návyků. Mému analytickému zaměření vyhovuje, že doplňky pro užívání se vybírají na základě testů množství omega-3,6,9 kyselin v našem těle. Omega-3 mastných kyselin má naprostá většina z nás nedostatek, málokdo jíme několikrát týdně tučné ryby. Různé typy zánětlivých a imunitních zdravotních problémů, v rámci běžné zdravotní péče špatně řešitelných, často ustupují po pročištění a dovyživení těla pomocí úpravy stravy a zařazení doplňků Zinzino. Progres si můžete ověřovat následnými testy.  Ráda s Vám nasdílím své znalosti i praktické zkušenosti.

Ceny:

 • individuální konzultace: první konzultace do 20 minut a při zprostředkování obchodu bezplatně, jinak 1.200 Kč/hod.
 • informační semináře a webináře: individuálně dohodou

Po

Lektorská a přednášková činnost v oblastech: vztahy, osobní rozvoj, závislosti

 • Přednášky, semináře a workshopy na odborných akcích i pro laiky
 • Účast v panelových diskuzích a na besedách
 • Články a rozhovory pro digitální i tištěná média

Zaměřuji se zejména na vztahy ovlivňované závislostmi, se sdílením mých žitých zkušeností a prožitků při vztahu s člověkem závislým na alkoholu a drogách. Kombinuji své žité zkušenosti (peerství) se zkušenostmi získanými při podpoře jednotlivců a rodin i se znalostmi a dovednosti získanými při studiu psychologie, výcviku v recovery koučování a výcviku v multidisciplinárním přístupu při podpoře rodin v obtížných situacích.

Ceny:

 • 2.000 Kč/hod nebo individuálně dohodou
 • v rámci osvěty a destigmatizace u závislostí poskytuji i bezplatné služby

Řízení projektů a organizování akcí

 • Projektový manažer – řízení krátkodobých projektů na bázi Prince2 se zařazením agilních prvků, zejména v oblastech: IT a komunikace, vzdělávání, duševní onemocnění a závislosti, zdravý životní styl.
 • Člen projektového týmu 
 • Organizování konferencí, seminářů, workshopů, besed, přednášek, sebepoznávacích a relaxačních skupinových aktivit

Využívám svých dlouholetých zkušeností jednatele a spolumajitele firmy s cca 25 zaměstnanci v oboru IT a komunikací (Joyce ČR, s.r.o.) i teoretických znalostí nabytých při průběžném vzdělávání, mám certifikát projektového manažera pro Prince2.

Ceny:

 • 2000 Kč/hod nebo individuálně dohodou