Připojte se k online setkávání v malé skupině, se zaměřením na oblast vztahů a závislostí. Moderované sdílení, předávání tipů a zkušeností. Každou sudou neděli 19:30-20:30. Online přes Skype, není potřeba mít skype účet, stačí mít internet. Lze se účastnit i jednotlivých setkání. Setkání jsou bezplatná. Místo je vhodné si zarezervovat, přes facebook, telefonicky, sms nebo mailem. Následně zašlu detailní informace, jak se připojit.

Skupina je vhodná pro všechny lidi, které zajímá, jak na pěkné vztahy, kteří chtějí sdílet své vztahové trampoty i šťastné chvíle a podpořit ve svém úsilí o spokojené rodinné i jiné blízké vztahy. Každé setkání má nějaké nosné vztahové téma, např. důvěra, zodpovědnost či komunikace. Věnujeme se jakýmkoliv vztahovým tématům, která účastníky zajímají, často se zaměřujeme i na vztahy ovlivňované závislostmi. Nejprve se krátce představíme a nasdílíme si, s čím dnes kdo přichází a co od setkání očekává. Na tyto záležitosti a témata se pak zaměříme a věnujeme se jim hlouběji. V závěru setkání je prostor říct, zda a co komu setkání přineslo a společně si určíme nosné téma na příště. Setkání jsou důvěrná = co na skupině zazní, zůstává pouze mezi jednotlivými účastníky.