TKDM je zkratkou slov Technika Kvantového Doteku Matrixu. Tato technika je jednou z možných cest transformace vlastního bytí a pohledu na Vesmír, který nás obklopuje. Jednoduše řečeno je to technika, pomocí které si můžeme hrát tak, že si zařídíme život takový, jaký si přejeme. To nejdůležitější, co technika přináší, je pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního života. A také to, že se jimi aktivně a vědomě můžeme stát. Technika je vhodná pro široké spektrum našich přání a problémů, například zlepšit své zdraví, vztahy s blízkými či finanční situaci, mít úspěch v práci, schopnost učit se jazyky…

Samotná terapie je uvolněný rozhovor terapeuta a klienta, kdy terapeut otázkami klienta směruje k uvědomění si svých pocitů (těch nechtěných negativních i těch chtěných pozitivních) tak, ať si klient zamění své nefunkční vzorce za ty, které mu přinesou radost a spokojenost. Terapie funguje podobně, jako když máme ve svém počítači plný harddisk: smažeme z něj to, co už nepotřebujeme a nechceme a na uvolněné místo vložíme to chtěné. Výsledkem pak je, že máme to, co chceme a také pořádek :-). Terapie směřuje k tomu, aby se klient sám stal tvůrcem svého života takového, jaký ho chce a terapeuta nepotřeboval :-). Není legislativně schváleným léčebným postupem a nenahrazuje léčbu, může ji však vhodně doplňovat.